Ricoh Pro C550 EX  Cyan Toner Cartridge

Available in stock

Ricoh Pro 550 EX  CyanCartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 21,600 bản in, độ phủ  5%

Mã sản phẩm:PS-ProC550EXC

Ricoh Pro C550 EX  Cyan Toner Cartridge

Số lượng bản in 21.600 bản,độ phủ 5%

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu sắc: Xanh

Tình trạng  : Mơí 100%

Giá  : Call

Ricoh Pro 550 EX Cyan Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 21,600 bản in, độ phủ  5%

Trọng lượng  : 0,560 kg