Genuine Konica Minolta A1U9130 (TN616K) Yellow Toner Cartridge

Available in stock

Genuine Konica Minolta A1U9130 (TN616K) Yellow  Toner Cartridge

Nguồn gốc : chính hãng

Số lượng bản in  : 41.500  bản, độ phủ  5%

Màu: Vàng

Genuine Konica Minolta A1U9130 (TN616K) Yellow  Toner Cartridge

Nguồn gốc : chính hãng

Số lượng bản in  : 41.500  bản, độ phủ  5%

Màu: Vàng

Tình trạng  : mới 100%

Trọng lượng  : 0.92kg

Giá  : call 0943 65 33 66

Số lượng bản in  : 41.500  bản, độ phủ  5%

Màu: Vàng

Tình trạng  : mới 100%