Mực in Ricoh MP C6501SP Cyan Toner Cartridge

Available in stock

Mực in Ricoh MP C6501SP Cyan Toner Cartridge

Số lượng bản in 21.600 bản,độ phủ 5%

Mực in Ricoh MP C6501SP Cyan Toner Cartridge

Số lượng bản in 21.600 bản,độ phủ 5%

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu sắc:Xanh

Tình trạng  : Mơí 100%

Giá  : Call

Ricoh MP C6501SP Cyan Toner Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 21.600 bản in, độ phủ  5%

Trọng lượng  : 0,560 kg

Mã sản phẩm: PS-RMPC6501C