Mực in Ricoh Pro C651EX Yellow  Toner Cartridge

Available in stock

Mực in Ricoh Pro C651EX  Magenta Toner Cartridge

Số lượng bản in 48.500  bản,độ phủ 8,75%

 

Ricoh Pro C651EX Yellow  Cartridge Specifications and Details:

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu: Vàng

Tình trạng  : Mới 100%

Giá  : call

 

Số lượng bản in  : 48.500  bản, độ phủ  8,75%

Trọng lượng  : 1,617kg