Ricoh Afico SP C430DN Magenta  Toner Cartridge

Available in stock

Ricoh  Afico SP C430DN  Magenta  Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in :21.000 bản in, độ phủ  5%

Mã sản phẩm:PS-RASPC430DNM

Ricoh Afico SP C430DN Magenta  Toner Cartridge

Số lượng bản in:  21.000 bản in,độ phủ  5%

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu sắc: Magenta

Tình trạng  : Mơí 100%

Giá  : Call

Ricoh  Afico SP C430DN  Magenta  Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in :21.000 bản in, độ phủ  5%