Ricoh Pro C550 EX Black Toner Cartridge

Available in stock

Ricoh Pro 550 EX Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 43,200 bản in, độ phủ  5%

Mã sản phẩm:PS-ProC550EX

Ricoh Pro C550 EX Toner Cartridge

Số lượng bản in 43.200 bản,độ phủ 5%

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu sắc: Black

Tình trạng  : Mơí 100%

Giá  : Call

 

Ricoh Pro 550 EX Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 43,200 bản in, độ phủ  5%

Trọng lượng  : 0,950 kg