Ricoh Pro C651EX Magenta Toner Cartridge

Available in stock

Ricoh  Pro C651EX Magenta Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in : 48,500 bản in, độ phủ  8,75%

Mã sản phẩm:PS-RProC651EXM

 

Ricoh Pro C651EX Magenta Toner Cartridge

Số lượng bản in:  48.500 bản in,độ phủ  8,75%

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu sắc: Magenta

Tình trạng  : Mơí 100%

Giá  : Call

 

Ricoh  Pro C651EX Magenta Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in : 48,500 bản in, độ phủ  8,75%