Gạt mực Ricoh Pro C720

Available in stock

Ricoh Pro C720 Intermediate Transfer Cleaning Blade

Nguồn gốc: Chính hãng

Tình trạng: Mới 100%

Ricoh Pro C720 Intermediate Transfer Cleaning Blade

Nguồn gốc: Chính hãng

Tình trạng: Mới 100%

Giá: Call