Ricoh Pro C720 Magenta  Toner Cartridge

Available in stock

Ricoh Pro C720  Mangenta  Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 72.000 bản in, độ phủ  5%

Mã sản phẩm:PS-ProC720M

 

Ricoh Pro C720 Magenta  Toner Cartridge

Số lượng bản in 72.000 bản in,độ phủ 5%

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu sắc: Magenta

Tình trạng  : Mơí 100%

Giá  : Call

 

Ricoh Pro C720  Mangenta  Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 72.000 bản in, độ phủ  5%