Ricoh Pro C720 Pickup / Feed / Separation Roller Kit

Available in stock

Ricoh Pro C720 Pickup / Feed / Separation Roller Kit

(1) Paper Pickup Roller
(1) Paper Feed Roller
(1) Paper Separation Roller

Ricoh Pro C720 Pickup / Feed / Separation Roller Kit

Nguồn gốc: Chính hãng
Trình trạng: Mới 100%
Giá: Call