Ricoh Pro C720  Yellow  Toner Cartridge

Available in stock

Ricoh Pro C720  Yellow  Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 72.000 bản in, độ phủ  5%

Mã sản phẩm:PS-ProC720Y

Ricoh Pro C720  Yellow  Toner Cartridge

Số lượng bản in 72.000 bản,độ phủ 5%

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu sắc: Vàng

Tình trạng  : Mơí 100%

Giá  : Call

 

Ricoh Pro C720  Yellow  Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 72.000 bản in, độ phủ  5%