Ricoh Pro C901 Black  Toner Cartridge

Available in stock

Ricoh Pro C901 Black  Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 63.000 bản in, độ phủ  8,75%

Mã sản phẩm:PS-ProC901K

Ricoh Pro C901 Black  Toner Cartridge

Số lượng bản in 63.000 bản in,độ phủ 8,75%

Nguồn gốc : Chính hãng

Màu sắc: Đen

Tình trạng  : Mơí 100%

Giá  : Call

Ricoh Pro C901 Black  Cartridge Specifications and Details:

Số lượng bản in  : 63.000 bản in, độ phủ  8,75%