Server Ricoh MPC6000/7500

Available in stock

Chuyên dùng cho dòng máy RICOH MPC6000/7500.
Tương thích
– Windows
Mac OS X
– Windows Server
– Firmware / Other OS

Server controller E-7100 dùng cho máy in ricoh mpc6000/7500

Hỗ trợ điều khiển màu dùng cho các dòng máy Ricoh mpc600/7500.

  • Kết hợp với các phần miềm  Command WorkStation 5 – Fiery Remote Scan – EFI Hot Folders… giúp quản lý màu sắc, scan qua mạng

server ricoh mpc 6000/7500in bang server E-7100