Konica Minolta A1DY230 (TN615Y) Yellow Toner Cartridge

Available in stock

Konica Minolta A1DY230 (TN615Y) Yellow Toner Cartridge

Nguồn gốc : chính hãng

Số lượng bản in  : 90.000  bản, độ phủ  5%

Màu: Vàng

Tình trạng  : mới 100%

Trọng lượng  : 1,50kg

Giá  : call 0943 65 33 66

Số lượng bản in  : 90.000  bản, độ phủ  5%

Màu: Vàng

Tình trạng  : mới 100%